Plik

To menu zawiera ogólne polecenia dotyczące pracy z dokumentami programu Draw, takie jak: otwieranie, zamykanie i drukowanie. Aby zakończyć pracę z programem LibreOffice Draw, należy kliknąć polecenie Zakończ.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Otwórz

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Poprzednie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Kreatory

Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia listu służbowego lub osobistego, faksu, agendy, prezentacji i innych dokumentów.

Szablony

Umożliwia zarządzanie i edycję szablonów oraz zapisanie bieżącego pliku jako szablonu.

Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Zapisz jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wersje

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Eksportuj

Eksportuje twoje prezentacje lub rysunki oraz ustawia opcje eksportu.

Eksportuj jako PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Properties

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Podpisy cyfrowe

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w dokumencie. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Podgląd w przeglądarce internetowej

Tworzy tymczasową kopię bieżącego dokumentu w formacie HTML, otwiera domyślną systemową przeglądarkę internetową i wyświetla w niej plik HTML.

Drukuj

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Ustawienia drukarki

Select the default printer for the current document.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!