Menu

Poniższej przedstawiono opis wszystkich menu, podmenu i okien dialogowych programu LibreOffice Draw.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

To menu zawiera ogólne polecenia dotyczące pracy z dokumentami programu Draw, takie jak: otwieranie, zamykanie i drukowanie. Aby zakończyć pracę z programem LibreOffice Draw, należy kliknąć polecenie Zakończ.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Widok

Ustawia właściwości wyświetlania dokumentów programu Draw.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Please support us!