Menu

Poniższej przedstawiono opis wszystkich menu, podmenu i okien dialogowych programu LibreOffice Draw.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

To menu zawiera ogólne polecenia do pracy z dokumentami Draw, takie jak tworzenie, otwieranie, zamykanie i drukowanie. Aby zamknąć LibreOffice Draw, kliknij Zakończ.

Edycja

Polecenia w tym menu służą do edycji dokumentów Draw (na przykład kopiowania i wklejania).

Widok

To menu zawiera polecenia służące do sterowania wyświetlaniem dokumentu na ekranie, zmiany interfejsu użytkownika i uzyskiwania dostępu do paneli paska bocznego.

Wstaw

To menu umożliwia wstawianie elementów, takich jak grafika i prowadnice, do dokumentów Draw.

Format

Zawiera polecenia do formatowania układu i zawartości dokumentu.

Strona

To menu udostępnia polecenia zarządzania stroną rysunku i nawigacji.

Kształt

To menu umożliwia zarządzanie obiektami kształtami.

Narzędzia

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!