Dodawanie tekstu

Do rysunku lub prezentacji można dodać kilka rodzajów tekstu:

Dodawanie pola tekstowego

 1. Kliknij ikonę tekstuikony i przesuń wskaźnik myszy w miejsce, w którym chcesz wprowadzić pole tekstowe.

 2. Rozciągnij pole tekstowe do rozmiaru potrzebnego w dokumencie.

 3. Wpisz lub wklej tekst do pola tekstowego.

Aby wykonać edycję tekstu lub jego właściwości (np. rozmiaru lub koloru czcionki), kliknij dwa razy wybrany tekst. Kliknij obramowanie pola tekstowego, aby edytować jego właściwości, takie jak kolor ramki, lub ustawić je przed albo za innymi obiektami.

Dopasowanie tekstu do ramki

 1. Kliknij pole tekstowe zgodnie z opisem z powyższych kroków.

 2. Zaznacz obiekt tekstowy i wybierz Format - Tekst. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tekst.

 3. Na zakładce Tekst usuń zaznaczenie pola wyboru Dopasuj wysokość do tekstu, a następnie zaznacz pole wyboru Dopasuj do ramki. Kliknij przycisk OK.

 4. Istnieje możliwość zmiany pola tekstowego tak, aby było dopasowane do wielkości i rozmiaru liter.

Tekst połączony z grafiką

Dwukrotne kliknięcie grafiki umożliwia dodanie do niej tekstu.

Aby określić położenie tekstu, użyj ustawień na karcie Format – Tekst.

 1. Na przykład kliknij strzałkę obok ikony objaśnieńikony, aby otworzyć pasek narzędzi Objaśnienia.

 2. Zaznacz objaśnienie i przesuń wskaźnik myszy w miejsce, gdzie ma się zaczynać.

 3. Narysuj objaśnienie, przeciągając wskaźnik myszy.

 4. Wprowadź tekst.

Kopiowanie tekstu

 1. Zaznacz tekst do skopiowania w dokumencie programu Writer.

 2. Skopiuj go do Schowka (Edycja - Kopiuj).

 3. Kliknij miejsce strony lub slajdu, gdzie chcesz wkleić tekst.

 4. Wklej tekst, wybierając polecenie Edycja - Wklej lub Edycja - Wklej specjalnie.

  Polecenie Wklej specjalnie umożliwia wybór formatu wklejanego tekstu. Zależnie od formatu skopiowane mogą być różne atrybuty tekstu.

Importowanie tekstu

 1. Kliknij miejsce strony lub slajdu, gdzie chcesz wstawić importowany tekst.

 2. Wybierz Wstaw - Plik.

 3. Wybierz plik tekstowy (*.txt) lub dokument HTML i kliknij polecenie Wstaw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw tekst. Potwierdź wstawienie tekstu, klikając przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!