Obracanie obiektów

Obiekt można obrócić wokół domyślnego (umieszczonego centralnie) punktu obrotu lub punktu zdefiniowanego samodzielnie.

Ikona

Wybierz obiekt, który chcesz obrócić. Na pasku narzędzi Transformacje w programie LibreOffice Draw lub na pasku Rysunek w programie LibreOffice Impress kliknij ikonę Obróć.

Przesuń wskaźnik myszy na uchwyt w rogu obiektu, tak aby kursor zmienił się w symbol obracania. Przeciągnij uchwyt, aby obrócić obiekt.

Aby ograniczyć obracanie do wielokrotności 15 stopni, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz Pozycja i rozmiar - Obrót, aby wprowadzić dokładną wartość obrotu.

Ikona

Aby zmienić ustawienie punktu obrotu, przeciągnij w nowe miejsce małe kółko widoczne pośrodku obiektu.

Aby pochylić obiekt w poziomie lub pionie, przeciągnij jeden z bocznych uchwytów.

Prosimy o wsparcie!