Obracanie obiektów

Obiekt można obrócić wokół domyślnego (umieszczonego centralnie) punktu obrotu lub punktu zdefiniowanego samodzielnie.

Ikona

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Przesuń wskaźnik myszy na uchwyt w rogu obiektu, tak aby kursor zmienił się w symbol obracania. Przeciągnij uchwyt, aby obrócić obiekt.

Aby ograniczyć obracanie do wielokrotności 15 stopni, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Ikona

Aby zmienić ustawienie punktu obrotu, przeciągnij w nowe miejsce małe kółko widoczne pośrodku obiektu.

Aby pochylić obiekt w poziomie lub pionie, przeciągnij jeden z bocznych uchwytów.

Please support us!