Informacje o warstwach

Warstwy umożliwiają łączenie elementów na stronie, które są ze sobą powiązane. Pomyśl o warstwach jako o indywidualnych obszarach roboczych, które można usunąć z pola widzenia, ukryć przed drukowaniem lub zablokować.

Warstwy nie określają kolejności układania obiektów na stronie z wyjątkiem warstwy Formanty, która zawsze znajduje się przed innymi warstwami.

Kolejność układania obiektów na stronie zależy od kolejności dodawania obiektów. Kolejność układania można zmienić za pomocą opcji Kształt - Rozmieść.

Obszary na warstwie, które nie zawierają obiektów, są przezroczyste.

LibreOffice Draw udostępnia trzy domyślne warstwy:

Nie można usuwać ani zmieniać nazw warstw domyślnych. Możesz dodać własne warstwy za pomocą Wstaw - Warstwa.

Warstwa Układ jest domyślnym obszarem roboczym. Warstwa Układ określa położenie na stronie tytułu, tekstów i obszarów obiektów.

Warstwa Formanty może być używana do przycisków, którym przypisano akcję, ale nie powinny one być drukowane. Ustaw właściwości warstwy na niedrukowalną. Obiekty na warstwie Formanty zawsze znajdują się przed obiektami na innych warstwach.

Warstwa Linie wymiarowe służy do rysowania, na przykład, linii wymiarowych. Przełączając warstwę, aby pokazać lub ukryć, możesz łatwo włączać i wyłączać te linie.

Ikona wskazówki

Możesz zablokować warstwę, aby chronić jej zawartość, lub ukryć warstwę i jej zawartość tak, aby nie były widoczne ani drukowane. Gdy dodajesz nową warstwę do strony, warstwa ta jest dodawana do wszystkich stron w dokumencie. Jednak po dodaniu obiektu do warstwy jest on dodawany tylko do bieżącej strony. Jeśli chcesz, aby obiekt pojawił się na wszystkich stronach, dodaj obiekt do strony głównej (Widok - Główny).


Prosimy o wsparcie!