Praca z warstwami

Rysunki w warstwach pomocniczych LibreOffice Draw.

Okno dialogowe wstawiania warstwy

Wybór warstwy

Aby wybrać warstwę, kliknij kartę nazwy warstwy na dole obszaru roboczego.

tip

Aby edytować właściwości warstwy, kliknij dwukrotnie kartę warstwy.


Ukrywanie warstw

 1. Wybierz warstwę, a następnie wybierz Format - Warstwa.

 2. W obszarze Właściwościwyczyść pole wyboru Widoczna.

 3. Kliknij przycisk OK.

Na karcie nazwy warstwy kolor tekstu nazwy zmieni się na niebieski.

tip

Możesz uczynić warstwę widoczną lub niewidoczną, klikając jej kartę, przytrzymując klawisz Shift.


Wyświetlanie ukrytych warstw

 1. Wybierz ukrytą warstwę, a następnie wybierz Format - Warstwa.

 2. W obszarze Właściwości zaznacz pole wyboru Widoczna.

 3. Kliknij przycisk OK.

Blokowanie warstw

 1. Wybierz warstwę, a następnie wybierz Format - Warstwa.

 2. W obszarze Właściwości zaznacz pole wyboru Zablokowana.

 3. Kliknij przycisk OK.

Nie można edytować obiektów na zablokowanej warstwie.

Odblokowywanie warstw

 1. Wybierz zablokowaną warstwę, a następnie wybierz Format - Warstwa.

 2. W obszarze Właściwości usuń zaznaczenie pola wyboru Zablokowana.

 3. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!