Wstawianie warstw

Rysunki w warstwach pomocniczych LibreOffice Draw.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar karty warstw u dołu.

  2. Wybierz Wstaw warstwę.

  3. Wpisz nazwę warstwy w polu Nazwa.

  4. In the Properties area, set the options for the layer.

  5. Kliknij OK. Nowa warstwa automatycznie staje się warstwą aktywną.

Aby zmienić właściwości warstwy, kliknij kartę nazwy warstwy, a następnie wybierz Format - Warstwa.

Ikona notatki

Nie możesz zmienić nazwy ani usunąć wstępnie zdefiniowanej warstwy LibreOffice Draw.


Prosimy o wsparcie!