Przenoszenie obiektów na inną warstwę

Rysunki w warstwach pomocniczych LibreOffice Draw.

  1. Kliknij i przytrzymaj obiekt, aż jego krawędzie zaczną migać.

  2. Przeciągnij obiekt na kartę nazwy warstwy, do której chcesz go przenieść.

  3. Uwolnij obiekt.

Prosimy o wsparcie!