Skróty dla obiektów rysunkowych

Obiekty rysunkowe można tworzyć i edytować za pomocą klawiatury.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Aby utworzyć i edytować obiekt rysunkowy

 1. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do paska Rysunek.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż dojdziesz do znajdującej się na pasku ikony narzędzia do rysowania.

 3. Strzałka widoczna obok ikony oznacza, że otwiera ona podrzędny pasek narzędzi. Aby otworzyć podrzędny pasek narzędzi, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, a następnie w prawo lub w lewo , aby zaznaczyć odpowiednią ikonę.

 4. Naciśnij klawisz +Enter.

  Pośrodku bieżącego dokumentu zostanie utworzony obiekt.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz +F6.

  Obiekt można umieścić w dowolnej pozycji, posługując się klawiszami strzałek. Aby wybrać polecenie z menu kontekstowego obiektu, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F10.

Aby zaznaczyć obiekt

 1. Naciśnij klawisz +F6, aby zmienić element dokumentu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie zaznaczony żądany obiekt.

Prosimy o wsparcie!