Łączenie obiektów 3D

Obiekty 3D, z których każdy stanowi obraz 3D, można scalić w jeden obraz 3D.

Aby połączyć obiekty 3D:

  1. Korzystając z paska Obiekty 3D, wstaw obiekt trójwymiarowy (np. sześcian).

  2. Następnie wstaw drugi, nieco większy obiekt 3D (np. kulę).

  3. Zaznacz kulę i wybierz Edycja - Wytnij.

  4. Kliknij dwukrotnie pierwszy obiekt (sześcian), aby przejść do jego grupy.

  5. Wybierz Edycja - Wklej. Oba obiekty należą teraz do tej samej grupy. Można edytować pojedyncze obiekty oraz zmieniać ich położenie w grupie.

  6. Kliknij dwukrotnie poza grupą, aby powrócić do zwykłego widoku.

Ikona notatki

Na obiektach 3D nie można wykonywać odejmowania ani przecinania.


Prosimy o wsparcie!