Łączenie linii

Podczas łączenia linii między sąsiadującymi punktami końcowymi także rysowane są linie.

Aby połączyć linie:

  1. Zaznacz dwie lub więcej linii.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kształt - Złącz.

Aby utworzyć obiekt zamknięty, kliknij linię prawym przyciskiem myszy i wybierz Zamknij obiekt.

Ikona notatki

Polecenie Zamknij obiekt działa tylko na połączonych liniach, liniach odręcznychi niewypełnionych krzywych.


Prosimy o wsparcie!