Grupowanie obiektów

Kilka obiektów można połączyć w grupę. Zachowują się one wtedy jak pojedynczy obiekt. Zgrupowane obiekty mogą być przesuwane i poddawane przekształceniom jako całość. Można także zmieniać łącznie właściwości wszystkich zgrupowanych obiektów (np. szerokość linii lub kolor wypełnienia) lub każdego obiektu z osobna. Grupy dzielą się na tymczasowe i przypisane:

Grupy mogą także być łączone w większe grupy. Działania zastosowane wobec grupy nie wpływają na względną wzajemną pozycję jej obiektów składowych.

Aby zgrupować obiekty:

Ikona

Zaznacz obiekty, które chcesz zgrupować i wybierz Kształt - Grupa - Grupa.

Można na przykład zgrupować wszystkie obiekty składające się na logo firmy, aby umożliwić zmianę jego rozmiarów i pozycji jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Po zgrupowaniu obiektów zaznaczenie części grupy powoduje także automatyczne zaznaczenie całości.

Zaznaczanie obiektów w grupie

Ikona

Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt z grupy, należy do niej przejść. Wymaga to dwukrotnego kliknięcia grupy, a następnie kliknięcia obiektu, który ma zostać zaznaczony. Ten tryb umożliwia także dodawanie obiektów do grupy i ich usuwanie. Obiekty nienależące do grupy są wyświetlane w kolorze szarym.

Ikona

Aby wyjść z grupy, kliknij dwukrotnie w dowolnym miejscu poza grupą.

Prosimy o wsparcie!