Wstawianie obrazów

  1. Wybierz Wstaw - Obraz.

  2. Znajdź obraz, który chcesz wstawić. Zaznacz pole wyboru Łącze, aby wstawić tylko łącze do obrazu. Jeśli przed wstawieniem chcesz obejrzeć obraz, zaznacz pole wyboru Podgląd.

    Ikona notatki

    Po wstawieniu do dokumentu łącza do obrazu nie należy zmieniać nazwy obrazu źródłowego ani przenosić go do innego katalogu.


  3. Kliknij przycisk Otwórz, aby wstawić obraz.

Prosimy o wsparcie!