Zamiana kolorów

Możesz zamieniać kolory w mapach bitowych stosując narzędzie Zamiana kolorów.

Za jednym użyciem można zamienić do czterech kolorów.

Możesz również użyć opcji Przezroczystość do zamiany przezroczystych obszarów rysunku na kolorowe.

Analogicznie, za pomocą narzędzia Zamiana kolorów możesz zamienić kolor na obszar przezroczysty.

Aby zamienić kolory przy użyciu narzędzia Zamiana kolorów

Upewnij się że rysunek, w którym chcesz zamieniać kolory jest bitmapą (np. jest to obraz typu BMP, GIF, JPG, lub PNG) albo metaplikiem (np. jest to obraz typu WMF).

  1. Wybierz Narzędzia - Zamiana kolorów.

  2. Kliknij ikonę Zamiana kolorów i przenieś wskaźnik myszy nad kolor, który chcesz zamienić na obrazie. Wskazany kolor pojawi się w okinie obok ikony.

  3. Kliknij kolor na obrazku - wybrany kolor pojawi się w pierwszym polu Kolor początkowy i jednocześnie pierwsze pole zostanie uaktywnione.

  4. W polu Zamień na wybierz nowy kolor.

    Ikona notatki

    Spowoduje to zamianę wszystkich wystąpień Koloru początkowego na nowy kolor.


  1. Jeżeli chcesz zamienić inny kolor rysunku uaktywnij kolejne pole Kolor początkowy i powtórz kroki od 3 do 5.

  2. Kliknij Zamień.

Ikona wskazówki

Jeżeli chcesz poszerzyć lub pomniejszyć wybrany obszar, zwiększ lub zmniejsz tolerancję w narzędziu Zamiana kolorów i ponownie zaznacz obszar.


Prosimy o wsparcie!