Duplikowanie obiektów

Możesz tworzyć jedną lub wiele kopii obiektu. Kopie mogą być identyczne jak obiekt wyjściowy albo mogą różnic się od niego wielkością, kolorem, orientacją i położeniem.

Poniższy przykład pokazuje jak utworzyć stos okręgów wykonując wiele kopii pojedynczej elipsy.

  1. Narysuj wypełnioną, żółtą, podłużną elipsę przy użyciu narzędzia Elipsa.

  2. Zaznacz elipsę i wybierz Edycja - Duplikuj.

  3. W polu Liczba kopii wpisz liczbę 12.

  4. Wprowadź ujemne wartości w polach Szerokość i Wysokość. Okręgi będą zmniejszać z rosnącym stosem.

  5. Aby zdefiniować przejście kolorów okręgów wybierz różne kolory w okienkach Start i Koniec. Kolor ustawiony w okienku Start jest przypisywany duplikowanemu obiektowi.

  6. Aby utworzyć duplikaty kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!