Rysowanie wycinków i fragmentów

Pasek narzędzi Okręgi i owale zawiera narzędzia do rysowania okręgów oraz owali (elips). Możliwe jest również rysowanie fragmentów oraz wycinków okręgów i elips.

Rysowanie wycinka okręgu lub elipsy:

 1. Otwórz pasek narzędzi Elipsy i kliknij ikonę Wycinek koła lub Wycinek elipsy Ikona. Wskaźnik myszy zmieni się w krzyżyk z małą ikoną symbolizującą wycinek.

 2. Ustaw wskaźnik myszy w miejscu, w którym chcesz umieścić brzeg okręgu a następnie kliknij i przeciągnij aż do uzyskania odpowiedniego okręgu.

  Ikona wskazówki

  Aby utworzyć okrąg, przeciągając kursor od środka, w czasie przeciągania naciśnij klawisz .


 3. Zwolnij klawisz myszy gdy uzyskasz okrąg o żądanej wielkości. Pojawi się linia odpowiadająca promieniowi okręgu.

 4. Przesuń wskaźnik myszy w miejsce, w którym ma znajdować się pierwsza krawędź wycinka i kliknij.

  Ikona notatki

  Linia odpowiadająca promieniowi zmienia swoją orientację wraz ze zmianą położenia wskaźnika myszki i jest ograniczona do wymiarów okręgu. Po wybraniu odpowiedniej orientacji promienia możesz kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu.


 5. Przesuń wskaźnik myszy w miejsce, w którym ma znajdować się druga krawędź wycinka i kliknij. Pojawi się gotowy wycinek okręgu.

Aby narysować fragment okręgu lub elipsy podążaj za wskazówkami rysowania wycinka okręgu.

Aby narysować łuk elipsy wybierz jedną z ikon rysowania łuków i podążaj za wskazówkami rysowania wycinka okręgu.

Prosimy o wsparcie!