Przenikanie obiektów

Polecenie Przenikanie tworzy figury i umieszcza je kolejno, w jednakowej odległości, między dwoma obiektami rysunkowymi.

Ikona notatki

Polecenie Przenikanie jest dostępne tylko w LibreOffice Draw. Możliwe jest jednak kopiowanie i wklejanie obiektów uzyskanych dzięki temu poleceniu do LibreOffice Impress.


Aby uzyskać efekt przenikania:

  1. Zaznacz oba obiekty (np. przytrzymując klawisz Shift i klikając na nie).

  2. Wybierz Kształt - Przenikanie.

  3. Wprowadź w okienku Przyrosty liczbę pośrednich figur jakie mają się znaleźć między dwoma zaznaczonymi obiektami.

  4. Kliknij przycisk OK.

Pojawi się grupa obiektów zawierająca oba oryginalne obiekty wprowadzoną liczbę obiektów pośrednich (Przyrosty).

Ilustracja wyniku przenikania

Można edytować indywidualne obiektu grupy, zaznaczając grupę i naciskając klawisz F3. Naciśnij klawisze +F3, aby zamknąć tryb edycji grupy.

Prosimy o wsparcie!