Łączenie obiektów i tworzenie figur

Łączone obiekty zachowują się podobnie do zgrupowanych obiektów. Nie można jedynie wejść do połączonych obiektów i edytować ich indywidualnych właściwości.

Ikona notatki

Można łączyć tylko obiekty 2D.


Łączenie obiektów 2D:

  1. Zaznacz dwa lub więcej obiektów 2D.

  2. Wybierz Kształt - Połącz.

W odróżnieniu od grupy łączony obiekt posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia. Możesz podzielić łączone obiekty na obiekty składowe ale właściwości oryginalnych obiektów będą utracone.

W miejscach nakładania się obiektów powstają puste, niewypełnione obszary.

Ilustracja przedstawiająca łączenie obiektów

Na rysunku, po lewej stronie, widoczne są obiekty niełączone. Po prawej stronie rysunku znajdują się obiekty łączone.

Tworzenie figur

Poprzez zastosowanie poleceń Figury - Scal, Odejmij i Przetnij dla dwóch i więcej narysowanych obiektów, można tworzyć figury.

Ikona notatki

Polecenie Figury działa jedynie na obiektach 2D.


Stworzona figura posiada właściwości obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia.

Tworzenie figury:

  1. Zaznacz dwa lub więcej obiektów 2D.

  2. Wybierz Kształt i jedną z następujących opcji:

Polecenia menu Figury

Na poniższych ilustracjach oryginalne obiekty znajdują się po lewej stronie a nowo uzyskane figury po prawej.

Figury - Scal

Ilustracja przedstawiająca scalanie figur

Dodaje pola zaznaczonych obiektów do pola obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia.

Figury - Odejmij

Ilustracja przedstawiająca odejmowanie figur

Odejmuje pola zaznaczonych obiektów do pola obiektu znajdującego się najniżej w kolejności rozmieszczenia.

Figury - Przetnij

Ilustracja przedstawiająca przecinanie figur

Tworzy figurę z nakładających się pól zaznaczonych obiektów.

Wszystko poza nakładającymi się fragmentami jest usuwane.

Prosimy o wsparcie!