Definiowanie kolorów niestandardowych

Zdjefiniuj niestandardowe kolory i zapisz je w palecie kolorów Własne.

Definiowanie własnego koloru

 1. Wybierz Format - Obszar , kliknij kartę Obszar i naciśnij przycisk Kolor. Wyświetlana jest tabela wstępnie zdefiniowanych kolorów palety.

  Ikona ostrzeżenia

  Niestandardowe kolory są zapisywane w palecie kolorów Własne.


 2. Kliknij kolor w tabeli podobny do tego, który chcesz zdefiniować. Możesz wybrać podobny kolor z dowolnej dostępnej palety kolorów w obszarze Kolory po lewej lub Ostatnie kolory na liście pod tabelą kolorów. Kolor pojawi się w oknie podglądu Nowy po prawej stronie okna dialogowego.

 3. Kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolor.

  Ikona notatki

  LibreOffice używa tylko modelu kolorów RGB do drukowania w kolorze. Wartości RGB wybranego koloru są wyświetlane pod polami podglądu.


 4. Naciśnij przycisk Dodaj, aby dodać niestandardowy kolor do palety kolorów Własna. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o wprowadzenie nazwy koloru. Wprowadź unikalną nazwę nowego koloru spośród wszystkich nazw kolorów istniejących w palecie kolorów Własna.

Ikona wskazówki

Aby usunąć kolor z palety kolorów Własna, wybierz paletę kolorów Własna w obszarze Kolory, wybierz kolor do usunięcia i kliknij Usuń.


Prosimy o wsparcie!