Rozmieszczenie, wyrównywanie i rozstawienie obiektów

Rozmieszczenie obiektów

Każdy dodany obiekt dokumentu jest umieszczany nad istniejącymi już obiektami - staje się pierwszym obiektem w kolejności rozmieszczenia. Aby zmienić kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów wykonaj następujące czynności.

 1. Kliknij obiekt, którego kolejność rozmieszczenia chcesz zmienić.

 2. Wybierz Kształt - Rozmieść, aby wywołać menu kontekstowem, następnie wybierz jedną z opcji rozmieszczenia:

  Przesuń na wierzch - przesuwa obiekt przed wszystkie inne obiekty

  Przesuń do przodu - przesuwa obiekt o jedno miejsce do przodu w kolejności rozmieszczenia

  Przesuń na spód - przesuwa obiekt za wszystkie inne obiekty

  Przesuń do tyłu - przesuwa obiekt o jedno miejsce do tyłu w kolejności rozmieszczenia

  Za obiektem - przesuwa obiekt za inny wskazany obiekt

Rozmieszczanie obiektu za innym obiektem

 1. Kliknij obiekt, którego kolejność rozmieszczenia chcesz zmienić.

 2. Wybierz Kształt - Rozmieść, aby otworzyć menu kontekstowe, następnie wybierz Za obiektem. Wskaźnik myszy zmieni się w dłoń.

 3. Kliknij obiekt, za który chcesz przesunąć zaznaczony obiekt.

Zmiana kolejności rozmieszczenia dwóch obiektów

 1. Zaznacz oba obiekty (np. kliknij na nie trzymając wciśnięty klawisz Shift).

 2. Wybierz Kształt - Rozmieść, aby otworzyć menu kontekstowe, następnie wybierz Odwróć.

Wyrównywanie obiektów

Opcja Wyrównywania obiektów umożliwia wyrównanie obiektów względem siebie lub względem strony.

 1. Zaznacz pojedynczy obiekt aby wyrównać go względem strony lub zaznacz kilka obiektów aby wyrównać je względem siebie.

 2. Wybierz Kształt - Wyrównaj obiekty i wybierz jedną z opcji wyrównania.

Rozstawianie obiektów

Jeśli zaznaczysz trzy lub więcej obiektów w programie Draw, możesz także użyć polecenia Rozłóż zaznaczenie aby równomiernie rozłożyć pionowe i poziome odstępy między obiektami.

 1. Zaznacz trzy lub więcej obiektów do rozstawienia.

 2. Wybierz Kształt - Rozkład.

 3. Wybierz opcje pionowego i poziomego rozstawienia i kliknij OK.

Zaznaczone obiekty są rozstawiane równomiernie wzdłuż pionowej i poziomej osi. Skrajne obiekty są używane jako punkty odniesienia, ich położenie nie ulega zmianie po zastosowaniu polecenia Rozstawienie.

Prosimy o wsparcie!