Rozmieszczenie, wyrównywanie i rozstawienie obiektów

Rozmieszczenie obiektów

Każdy dodany obiekt dokumentu jest umieszczany nad istniejącymi już obiektami - staje się pierwszym obiektem w kolejności rozmieszczenia. Aby zmienić kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów wykonaj następujące czynności.

 1. Kliknij obiekt, którego kolejność rozmieszczenia chcesz zmienić.

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  Przesuń na wierzch - przesuwa obiekt przed wszystkie inne obiekty

  Przesuń do przodu - przesuwa obiekt o jedno miejsce do przodu w kolejności rozmieszczenia

  Przesuń na spód - przesuwa obiekt za wszystkie inne obiekty

  Przesuń do tyłu - przesuwa obiekt o jedno miejsce do tyłu w kolejności rozmieszczenia

  Za obiektem - przesuwa obiekt za inny wskazany obiekt

Rozmieszczanie obiektu za innym obiektem

 1. Kliknij obiekt, którego kolejność rozmieszczenia chcesz zmienić.

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. Kliknij obiekt, za który chcesz przesunąć zaznaczony obiekt.

Zmiana kolejności rozmieszczenia dwóch obiektów

 1. Zaznacz oba obiekty (np. kliknij na nie trzymając wciśnięty klawisz Shift).

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

Wyrównywanie obiektów

Opcja Wyrównywania obiektów umożliwia wyrównanie obiektów względem siebie lub względem strony.

 1. Zaznacz pojedynczy obiekt aby wyrównać go względem strony lub zaznacz kilka obiektów aby wyrównać je względem siebie.

 2. Choose Shape - Align Objects and select one of the alignment options.

Rozstawianie obiektów

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribute selection command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. Zaznacz trzy lub więcej obiektów do rozstawienia.

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. Wybierz opcje pionowego i poziomego rozstawienia i kliknij OK.

Zaznaczone obiekty są rozstawiane równomiernie wzdłuż pionowej i poziomej osi. Skrajne obiekty są używane jako punkty odniesienia, ich położenie nie ulega zmianie po zastosowaniu polecenia Rozstawienie.

Please support us!