Skróty klawiaturowe dla rysunków

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych specyficznych dla dokumentów rysunkowych.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Klawisze funkcyjne w Draw

Skróty klawiaturowe

Efekt

F2

Dodaj lub edytuj tekst.

F3

Wejdź do grupy - edycja poszczególnych obiektów.

+F3

Wyjdź z grupy.

Shift+F3

Otwiera okno dialogowe Duplikuj.

F4

Otwiera okno dialogowe Pozycja i rozmiar.

F5

Otwiera okno Nawigatora.

F7

Sprawdza pisownię.

+F7

Otwiera Słownik wyrazów bliskoznacznych.

F8

Włącza/wyłącza edycję punktów.

+Shift+F8

Dopasowuje do ramki.

Otwiera okno Style.


Skróty klawiaturowe dla rysunków

Skróty klawiaturowe

Efekt

Plus (+)

Powiększenie.

Minus (-)

Pomniejszenie.

Gwiazdka (*) (klawiatura numeryczna)

Dopasuj stronę do okna.

Dzielenie (/) (klawiatura numeryczna)

Powiększenie bieżącego zaznaczenia.

+Shift+G

Grupowanie zaznaczonych obiektów.

Shift++A

Rozgrupowanie zaznaczonej grupy.

+Shift+K

Zespalaj zaznaczone obiekty.

+Shift+K

Podziel zaznaczony obiekt.

+Shift+plus (+)

Przesuń na wierzch.

+plus (+)

Przesuń do przodu.

+minus (-)

Przesuń do tyłu.

+Shift+minus (-)

Przesuń na spód.


Skróty klawiaturowe specyficzne dla Drawings

Skróty klawiaturowe

Efekt

Page Up

Przejdź do poprzedniej strony

Page Down

Przejdź do następnej strony

+Page Up

Przejdź do poprzedniej warstwy

+Page Down

Przejdź do następnej warstwy

Strzałki

Przesuwa zaznaczony obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałki.

+strzałki

Przesuwa widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.

Kliknij przycisk , przeciągając obiekt. Uwaga: Najpierw należy włączyć opcję Kopiuj przy przenoszeniu w menu – LibreOffice Draw – Ogólne, aby móc skorzystać z tego skrótu klawiaturowego (domyślnie jest włączona).

Po zwolnieniu klawisza myszy tworzy kopię przenoszonego obiektu.

+Enter z fokusem klawiatury (F6) na ikonie obiektu rysunkowego na pasku narzędzi

Wstawia obiekt o domyślnych rozmiarach na środku bieżącego widoku strony.

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe zaznaczonego obiektu.

F2

Tryb tekstu.

Enter

Tryb tekstu - jeżeli zaznaczony obiekt jest obiektem tekstowym.

+Enter

Tryb tekstu - jeżeli zaznaczony obiekt jest obiektem tekstowym. Jeżeli strona nie zawiera obiektów tekstowych albo jeżeli osiągnięto ostatni obiekt tekstowy po bieżącej stronie wstawiana jest nowa strona.

Naciśnij klawisz , po czym przeciągnij kursorem od środka obiektu na zewnątrz, aby narysować lub zmienić rozmiar obiektu.

+ kilknij na obiekt

Zaznacza obiekt znajdujący się za zaznaczonym obiektem.

+Shift+kliknij obiekt

Zaznacza obiekt znajdujący się przed zaznaczonym obiektem.

Shift podczas zaznaczania obiektów

Dodaje lub usuwa obiekty z zaznaczenia.

Shift + przeciągnij przy przemieszczaniu obiektu

Ogranicza przesuwanie do kierunków będących wielokrotnością kąta 45 stopni.

Shift+Przeciągnij (podczas tworzenia lub zmiany rozmiaru obiektu)

Powoduje ograniczenie rozmiaru, aby zachować współczynnik proporcji obiektu.

Tab

Zaznacza obiekty w kolejności, w której były tworzone.

Shift+Tab

Zaznacza obiekty w kolejności odwrotnej niż były tworzone.

Escape

Wychodzi z bieżącego trybu.


Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w LibreOffice Impress.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Skróty klawiaturowe

Efekt

Home/End

Przesuwa zaznaczenie do pierwszego/ostatniego slajdu.

Klawisz strzałki w lewo/prawo lub Page Up/Down

Przesuwa zaznaczenie do następnego/poprzedniego slajdu.

+Shift+Strzałka w dół

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+Strzałka w górę

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!