Page

Sets page orientation, page margins, background and other layout options.

Aby wykonać tę operację...

Choose Page - Page Properties


Changing the Background Fill

Strona

Ustawia orientację strony, marginesy, tło oraz inne opcje układu strony.

Tło

Ustawia tło dla pojedynczej strony lub dla wszystkich stron w bieżącym pliku.

Ikona wskazówki

To change the background of all of the pages in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Properties dialog.


Please support us!