Strona

Ustawia orientację strony, marginesy strony, tło i inne opcje układu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Strona - Właściwości strony


Zmiana wypełnienia tła

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

tip

Aby zmienić tło wszystkich stron w aktywnym pliku, wybierz tło, kliknij OK, a następnie kliknij Tak w oknie dialogowym Właściwości strony.


Prosimy o wsparcie!