Modify Layer

Changes the properties of the selected layer.

Aby wykonać tę operację...

Pracując z dokumentem Draw kliknij prawym przyciskiem myszy panel warstw i wybierz Modyfikuj warstwę

Wybierz Format - Warstwa (tylko LibreOffice Draw)


Name

Enter a name for the selected layer.

Ikona notatki

You can only change the name of a layer you created.


Properties

Sets the properties of the selected layer.

Visible

Shows or hides the contents of the selected layer.

Printable

Prints the contents of the selected layer.

Protected

Locks the contents of the selected layer, so that they cannot be edited.

Rename Layer

Renames the active layer. You can only change the name of a layer you created.

Prosimy o wsparcie!