Insert Layer

Inserts a new layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Warstwa (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe panelu warstw - wybierz Wstaw warstwę (tylko LibreOffice Draw)


note

Aby wybrać warstwę, kliknij odpowiednią kartę u dołu obszaru roboczego.


Nazwa

Enter a name for the new layer.

Tytuł

Wprowadź tytuł warstwy.

Opis

Wprowadź opis warstwy.

Properties

Set the properties for the new layer.

Widoczna

Pokaż lub ukryj warstwę.

Do druku

Drukuj lub ignoruj tę konkretną warstwę podczas drukowania.

Ochrona

Zapobiega edycji elementów na warstwie.

Prosimy o wsparcie!