Konsolidacja pola tekstowego

Konsoliduj dwa lub więcej zaznaczonych pól tekstowych w jedno.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz opcję Kształt - Konsoliduj tekst, gdy zaznaczone są dwa lub więcej pól tekstowych.

Z menu kontekstowego:

Wybierz opcję Konsoliduj tekst, gdy zaznaczone są dwa lub więcej pól tekstowych.


Konsolidacja pól tekstowych łączy kilka pól tekstowych w pojedyncze pole tekstowe, umożliwiając ponowne wlanie tekstu do pola wynikowego.

tip

Polecenie Konsoliduj tekst jest szczególnie przydatne do edytowania dokumentów PDF za pomocą programu LibreOffice Draw.


Funkcja sprawdza fragmenty tekstu, aby zobaczyć, czy kończą się znakiem interpunkcyjnym. Jeśli nie, zamiast tworzenia nowego akapitu zawartość następnego pola tekstowego jest dołączana do poprzedniego tekstu. Należy ręcznie poprawić akapity i ustawić właściwości akapitów po konsolidacji.

Uwagi

Prosimy o wsparcie!