Ustawienia 3D

Pasek narzędzi Ustawienia 3D kontroluje właściwości wybranych obiektów 3D.

Włącz/wyłącz obiekt z perspektywą

Włącza i wyłącza efekty 3D dla wybranych obiektów.

Ikona włącz/wyłącz perspektywę

Włącz/wyłącz perspektywę

Pochyl w dół

Pochyla wybrany obiekt w dół o pięć stopni.

Ikona pochylania w dół

Pochyl w dół

Pochyl w górę

Pochyla wybrany obiekt w górę o pięć stopni.

Ikona pochylania w górę

Pochyl w górę

Pochyl w lewo

Pochyla wybrany obiekt w lewo o pięć stopni.

Ikona pochylania w lewo

Pochyl w lewo

Pochyl w prawo

Pochyla wybrany obiekt w prawo o pięć stopni.

Ikona pochylania w prawo

Pochyl w prawo

Głębia

Otwiera okno Głębokość perspektywy.

Wybierz głębokość perspektywy

Ikona głębi

Głębia

Wprowadź głębokość perspektywy.

Kierunek

Otwiera okno Głębokość perspektywy.

Ikona kierunku

Kierunek

Wybierz kierunek.

Wybierz widok 3D z perspektywą lub bez.

Oświetlenie

Otwiera okno Oświetlenie.

Ikona oświetlenia

Oświetlenie

Wybierz kierunek oświetlenia.

Wybierz intensywność oświetlenia.

Powierzchnia

Otwiera okno Powierzchnia.

Ikona powierzchni

Powierzchnia

Wybierz materiał powierzchni lub wyświetlanie szkieletowe.

Kolor 3D

Otwiera okno Kolor 3D.

Ikona koloru

Kolor

Prosimy o wsparcie!