Pasek narzędzi tabeli bazy danych

Otwórz dokument

Ikona otwierania dokumentu

Otwiera dokument LibreOffice.

Zapisz dokument

Ikona zapisywania pliku bazy danych

Zapisuje bieżący plik bazy danych.

Kopiuj

Ikona kopiowania

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Ikona wklejania

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Sortuj malejąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Nowy formularz bazy danych

Ikona nowego formularza bazy danych

Tworzy nowy formularz bazy danych (domyślnie). Użyj rozwijanego paska narzędzi, aby bezpośrednio utworzyć nowy obiekt bazy danych.

Nowy projekt tabeli

Ikona nowego projektu tabeli

Projektuje nową tabelę bazy danych.

Otwórz obiekt bazy danych

Ikona otwierania tabeli bazy danych

Otwiera wybraną tabelę i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edytuj

Ikona edytowania tabeli

Otwiera wybraną tabelę, dzięki czemu możesz zmienić strukturę.

Usuń

Ikona usuwania tabeli

Usuwa zaznaczoną tabelę.

Zmień nazwę

Ikona zmiany nazwy tabeli

Zmienia nazwę zaznaczonej tabeli.

Prosimy o wsparcie!