Pasek narzędzi raportu bazy danych

Otwórz dokument

Ikona otwierania dokumentu

Otwiera dokument LibreOffice.

Zapisz dokument

Ikona zapisywania pliku bazy danych

Zapisuje bieżący plik bazy danych.

Kopiuj

Ikona kopiowania

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Ikona wklejania

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Sortuj malejąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Nowy formularz bazy danych

Ikona nowego formularza bazy danych

Tworzy nowy formularz bazy danych (domyślnie). Użyj rozwijanego paska narzędzi, aby bezpośrednio utworzyć nowy obiekt bazy danych.

Nowy raport bazy danych

Ikona nowego raportu bazy danych

Tworzy nowy raport bazy danych.

Kreator raportu bazy danych

Ikona kreatora raportu bazy danych

Otwiera kreator raportu bazy danych, który pomaga w tworzeniu raportu bazy danych.

Otwórz raport bazy danych

Ikona otwierania raportu

Otwiera wybrany raport i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Ikona edycji raportu

Otwiera wybrany raport i umożliwia zmianę jego struktury.

Usuń

Ikona usuwania raportu

Usuwa wybrany raport.

Zmień nazwę

Ikona zmiany nazwy raportu

Zmienia nazwę wybranego raportu.

Prosimy o wsparcie!