Pasek narzędzi kwerendy bazy danychy

Otwórz dokument

Ikona otwierania dokumentu

Otwiera dokument LibreOffice.

Zapisz dokument

Ikona zapisywania pliku bazy danych

Zapisuje bieżący plik bazy danych.

Kopiuj

Ikona kopiowania

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Ikona wklejania

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Sortuj malejąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Nowy formularz bazy danych

Ikona nowego formularza bazy danych

Tworzy nowy formularz bazy danych (domyślnie). Użyj rozwijanego paska narzędzi, aby bezpośrednio utworzyć nowy obiekt bazy danych.

Nowa kwerenda bazy danych

Ikona nowej kwerendy bazy danych

Tworzy nową kwerendę bazy danych.

Nowa kwerenda bazy danych (widok SQL)

Ikona nowej kwerendy (widok SQL)

Otwiera okno SQL, aby edytować kwerendę w języku SQL.

Otwórz kwerendę bazy danych

Ikona otwierania obiektu kwerendy

Otwiera wybraną kwerendę i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Ikona edytowania kwerendy

Otwiera wybraną kwerendę i umożliwia zmianę jej struktury.

Usuń

Ikona usuwania kwerendy

Usuwa wybraną kwerendę.

Zmień nazwę

Ikona zmiany nazwy kwerendy

Zmienia nazwę wybranej kwerendy.

Prosimy o wsparcie!