Pasek narzędzi formularza bazy danych

Otwórz dokument

Ikona otwierania dokumentu

Otwiera dokument LibreOffice.

Zapisz dokument

Ikona zapisywania pliku bazy danych

Zapisuje bieżący plik bazy danych.

Kopiuj

Ikona kopiowania

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Ikona wklejania

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Sortuj rosnąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Sortuj malejąco

Ikona sortowania rosnąco

Sortuje wpisy w widoku szczegółowym w porządku rosnącym.

Nowy formularz bazy danych

Ikona nowego formularza bazy danych

Tworzy nowy formularz bazy danych (domyślnie). Użyj rozwijanego paska narzędzi, aby bezpośrednio utworzyć nowy obiekt bazy danych.

Nowy formularz bazy danych

Ikona nowego formularza bazy danychř

Tworzy nowy formularz bazy danych.

Otwórz formularz bazy danych

Ikona otwierania formularza

Otwiera wybrany formularz i umożliwia wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie rekordów.

Edycja

Ikona edytowania formularza

Otwiera wybrany formularz i umożliwia zmianę jego struktury.

Usuń

Ikona usuwania formularza

Usuwa wybrany formularz.

Zmień nazwę

Ikona zmiany nazwy formularza

Zmienia nazwę wybranego formularza.

Prosimy o wsparcie!