Kreator tabeli - Określ klucz główny

Określa pole w tabeli, które ma służyć jako klucz główny.

Utwórz klucz główny

Tworzy nowy klucz główny. Klucz główny należy zdefiniować w każdej tabeli bazy danych; taki klucz umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie każdego rekordu. W przypadku niektórych systemów baz danych wykorzystywanych w pakiecie LibreOffice określenie klucza głównego w każdej tabeli jest obowiązkowe.

Automatyczne dodawanie klucza głównego

Wybranie tej opcji powoduje automatyczne dodanie klucza głównego jako dodatkowego pola.

Użyj istniejącego pola jako klucza głównego

Powoduje, że jako klucz główny wykorzystywane jest istniejące pole danych z unikatowymi wartościami.

Nazwa pola

Określa nazwę pola.

Wartość automatyczna

Wartość pola będzie wstawiana automatycznie i powiększana dla każdego nowego rekordu. Aby funkcja Wartość automatyczna mogła zostać wykorzystana, baza danych musi mieć mechanizm automatycznego przyrostu wartości.

Zdefiniuj klucz główny na podstawie kilku pól

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że klucz główny jest tworzony przez połączenie kilku istniejących pól.

Istniejące pola

Należy wybrać pole i kliknąć przycisk >, aby dodać je do listy kluczy głównych.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

Pola klucza głównego

Należy wybrać pole i kliknąć przycisk <, aby usunąć je z listy kluczy głównych. Klucz główny jest tworzony przez scalenie pól na liście (od góry do dołu listy).

Kreator tabeli - Utwórz tabelę

Prosimy o wsparcie!