Table Wizard - Select Fields

Select fields from the provided sample tables as a starting point to create your own table.

Business

Select the business category to see only business sample tables.

Private

Select the private category to see only private sample tables.

Sample tables

Select one of the sample tables. Then select fields from that table from the left list box. Repeat this step until you have selected all the fields that you need.

Istniejące pola

Powoduje wyświetlenie nazw pól bazy danych w wybranej tabeli lub kwerendzie. Kliknij, aby zaznaczyć pole, albo podczas klikania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift lub , aby zaznaczyć więcej niż jedno pole.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

>>

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<<

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Selected Fields

Displays all fields that will be included in the new table.

Table Wizard - Set types and formats

Prosimy o wsparcie!