Kreator tabeli

Kreator tabeli pomaga w tworzeniu tabeli bazy danych.

Kreator tabeli - Wybierz pola

Jako bazę do tworzenia własnej tabeli należy wybrać pola z przedstawionych przykładowych tabel.

Kreator tabeli - Określ typy i formaty

Zawiera informacje dotyczące wybranych pól.

Kreator tabeli - Określ klucz główny

Określa pole w tabeli, które ma służyć jako klucz główny.

Kreator tabeli - Utwórz tabelę

Wprowadź nazwę tabeli i określ, czy po zakończeniu działania kreatora chcesz dalej modyfikować tę tabelę.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Kreator tabeli - Wybierz pola

Prosimy o wsparcie!