Table Wizard

The Table Wizard helps you to create a database table.

Table Wizard - Select Fields

Select fields from the provided sample tables as a starting point to create your own table.

Table Wizard - Set Types and Formats

Specifies the field information for your selected fields.

Table Wizard - Set Primary Key

Specifies a field in the table to be used as a primary key.

Table Wizard - Create Table

Enter a name for the table and specify whether you want to modify the table after the wizard is finished.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Table Wizard - Select fields

Prosimy o wsparcie!