Sortowanie i grupowanie

W oknie dialogowym Sortowanie i grupowanie Konstruktor raportu możesz zdefiniować pola, które mają być sortowane w raporcie, oraz pola, które powinny być trzymane razem, aby utworzyć grupę. Jeśli zgrupujesz raport według określonego pola, wszystkie rekordy z tą samą wartością tego pola będą przechowywane razem w jednej grupie.

Pole Grupy pokazuje pola w kolejności od góry do dołu. Aby przenieść dane pole w górę lub w dół listy, należy zaznaczyć to pole, a następnie kliknąć przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Sortowanie i grupowanie zostanie zastosowane w kolejności listy, od góry do dołu.

Domyślnie nowa grupa jest tworzona przy każdej zmienionej wartości rekordu z wybranego pola. Tę właściwość można zmienić, w zależności od typu pola:

  1. W przypadku pól typu Tekst można wybrać Znaki prefiksu i wprowadzić liczbę n znaków w polu tekstowym poniżej. Rekordy, które posiadają identyczne pierwsze n znaków, będą grupowane razem.

  2. W przypadku pól typu Data i godzina, można pogrupować rekordy według tego samego roku, kwartału, miesiąca, tygodnia, dnia, godziny lub minuty. Można dodatkowo określić przedział w przypadku tygodni i godzin: Dane grup z 2 tygodni w grupach dwutygodniowych, dane grup z 12 godzin w grupach półdniowych.

  3. W przypadku pól typu Autonumerowanie, Waluta lub Liczba można określić przedział.

Jeżeli zostanie wybrana opcja drukowania niektórych rekordów na tej samej stronie, do wyboru są trzy możliwości:

  1. Nie – granice strony nie zostały uwzględnione.

  2. Cała grupa – powoduje wydruk główki grupy, sekcji szczegółów oraz stopki grupy na tej samej stronie.

  3. Z pierwszym szczegółem – powoduje wydruk główki grupy na stronie tylko w przypadku, gdy pierwszy szczegółowy rekord może być również wydrukowany na tej samej stronie.

Prosimy o wsparcie!