Właściwości

Okno Właściwości programu Konstruktor raportu zawsze wyświetla właściwości obiektu aktualnie zaznaczonego w widoku Konstruktora raportu.

tip

Naciśnij klawisze Shift-F1 i przesuń wskaźnik myszy na pole wprowadzania danych, aby wyświetlić tekst pomocy dla tego pola.


Po pierwszym uruchomieniu programu Konstruktor raportu, okno Właściwości wyświetla kartę Dane dla całego raportu.

Wybierz tabelę z listy Zawartość, a następnie naciśnij klawisz Tab lub kliknij poza polem wprowadzania danych, aby z niego wyjść.

Okno Dodaj pola do raportu jest wyświetlane automatycznie po wybraniu tabeli w polu Zawartość i opuszczeniu tego pola. Możesz także kliknąć ikonę Dodaj pole na pasku narzędzi lub wybrać Widok - Dodaj pole.

Karta Ogólne może być wykorzystana m.in. do zmiany nazwy raportu i do wyłączenia obszarów główki lub stopki strony.

tip

Aby wyświetlić stronę karty Dane lub Ogólne dla całego raportu, wybierz Edycja - Zaznacz wszystko - Zaznacz raport.


Po kliknięciu obszaru główki lub stopki strony, jeśli nie został zaznaczony żaden obiekt, zostanie wyświetlona karta Ogólne dla tego obszaru.

Można określić niektóre właściwości wyglądu danego obszaru.

Jeżeli wyrażenie warunkowe wydruku przyjmie wartość PRAWDA, zaznaczony obiekt zostanie wydrukowany.

Po kliknięciu obszaru Szczegóły bez zaznaczenia żadnego obiektu zostanie wyświetlona karta Ogólne dla tego obszaru.

Można określić właściwości, aby precyzyjnie określić sposób drukowania rekordów.

Wstaw pola danych do obszaru Szczegóły lub wstaw pozostałe pola formantów do dowolnego obszaru. Po zaznaczeniu wstawionego pola możliwe jest ustawienie właściwości w oknie Właściwości.

W przypadku pola Etykieta można zmienić wyświetlany tekst w polu wprowadzania danych.

W przypadku obrazu można wybrać, czy obraz ma być wstawiony jako łącze do pliku czy tylko jako obiekt osadzony w pliku Base. Opcja osadzenia zwiększa rozmiar pliku Base, natomiast przy wyborze opcji łącza zmniejsza się możliwość przeniesienia bazy na inne komputery.

Na karcie Ogólne dla pola danych można ustawić m.in. właściwości opcji Formatowanie.

Na karcie Dane można zmienić zawartość danych, które mają być widoczne.

Prosimy o wsparcie!