Numery stron

Okno dialogowe Numery stron programu Konstruktor raportu można otworzyć, wybierając opcje Wstaw - Numery stron.

tip

Naciśnij Shift-F1 i wskaż myszką pole wprowadzania, aby zobaczyć tekst pomocy dla tego pola wprowadzania.


Po kliknięciu przycisku OK zostanie wstawione pole danych dla numeru strony. Jeżeli obszar główki lub strony nie istnieje, zostanie utworzony odpowiedni obszar.

Można kliknąć pole danych i przenieść je w inne miejsce w ramach tego samego obszaru lub przeprowadzić edycję właściwości w oknie Właściwości.

Prosimy o wsparcie!