Dodaj pola do raportu

Okno Dodaj pole pomaga wstawić wpisy tabeli do raportu.

Aby wykonać tę operację...

Okno Dodaj pole jest wyświetlane automatycznie po wybraniu tabeli w polu Zawartość i opuszczeniu tego pola.

Wybierz Widok - Dodaj pole.

Kliknij ikonę Dodaj pole na pasku narzędzi.

Ikona dodawania pola

Ikona Dodaj pole na pasku narzędzi.


  1. Wybierz pole w oknie dialogowym Dodaj pole i kliknij Wstaw. Możesz wybrać wiele pól, naciskając klawisz podczas klikania nazwy pola lub używając klawisza Shift podczas naciskania przycisku myszy. Kliknij Wstaw na pasku narzędzi, aby dodać pola do raportu.

  2. Przeciągnij i upuść nazwy pól jedna po drugiej z okna Dodaj pole do obszaru szczegółów raportu. Ustaw pola tak, jak chcesz. Użyj ikon na paskach narzędzi, aby wyrównać pola.

    Nie ma możliwości nakładania się pól. Jeśli pole tabeli zostanie upuszczone w obszarze szczegółów, zostanie wstawiona etykieta i pole tekstowe.

  3. Możesz również wstawić tekst, który powinien być taki sam na każdej stronie raportu. Kliknij ikonę Pole etykiety, a następnie przeciągnij prostokąt w obszarze Główka strony lub Stopka strony. Edytuj właściwość Etykieta, aby wyświetlić żądany tekst.

Ikona

Ikona Pole etykiety na pasku narzędzi.

Sortowanie nazw pól

Ikona sortowania rosnąco

Sortuj nazwy rosnąco.

Ikona sortowania malejąco

Sortuj nazwy malejąco.

Ikona cofnięcia sortowania

Przywróć pierwotne sortowanie

Prosimy o wsparcie!