Data i godzina

Okno dialogowe Data i godzina Konstruktora raportu można otworzyć, wybierając polecenia Wstaw - Data i godzina.

tip

Naciśnij Shift-F1 i wskaż myszką pole wprowadzania, aby zobaczyć tekst pomocy dla tego pola wprowadzania.


Włącz opcję Dołącz datę, aby wstawić pole daty do aktywnego obszaru raportu. Pole daty wyświetla aktualną datę wykonania raportu.

Włącz opcję Dołącz godzinę, aby wstawić pole godziny do aktywnego obszaru raportu. Pole godziny pokazuje bieżącą godzinę w momencie uruchomienia raportu.

Potwierdź wstawienie pola, klikając przycisk OK.

Można kliknąć pole daty lub godziny i przenieść je w inne miejsce w ramach tego samego obszaru lub przeprowadzić edycję właściwości w oknie Właściwości.

Prosimy o wsparcie!