Kreator kwerendy - Przegląd

Wprowadź nazwę kwerendy i określ, czy po zakończeniu działania Kreatora chcesz wyświetlić, czy dalej modyfikować tę kwerendę.

Nazwa kwerendy

Wprowadź nazwę kwerendy.

Wyświetl kwerendę

Wybierz tę opcję, aby zapisać i wyświetlić kwerendę.

Modyfikuj kwerendę

Wybierz tę opcję, aby zapisać kwerendę, a następnie otworzyć ją do edycji.

Przegląd

Wyświetla podsumowanie informacji o kwerendzie.

Kreator kwerendy

Prosimy o wsparcie!