Kreator kwerendy - Aliasy

Przypisuje aliasy nazwom pól. Aliasy są opcjonalnymi nazwami, które mogą ułatwić rozpoznawanie pól. Są one wyświetlane zamiast nazw pól. Alias można na przykład zastosować w przypadku, gdy pola z różnych tabel noszą takie same nazwy.

Alias

Wprowadź alias dla nazwy pola.

Kreator kwerendy - Przegląd

Prosimy o wsparcie!