Kreator kwerendy - Warunki grupowania

Określa warunki grupowania kwerendy. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Dopasuj do wszystkich poniższych

Wybierz, aby pogrupować kwerendę według wszystkich warunków za pomocą operatora logicznego I.

Dopasuj do jednego z poniższych

Wybierz, aby pogrupować kwerendę według dowolnego warunku przy użyciu operatora logicznego LUB.

Nazwa pola

Wybierz nazwę pola dla warunku grupowania.

Warunek

Wybierz warunek grupowania.

Wartość

Wprowadź wartość warunku grupowania.

Kreator kwerendy - Aliasy

Prosimy o wsparcie!