Kreator kwerendy - Grupowanie

Określa, czy zgrupować kwerendę. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Istniejące pola

Powoduje wyświetlenie nazw pól bazy danych w wybranej tabeli lub kwerendzie. Kliknij, aby wybrać pole, albo podczas klikania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift lub , aby wybrać więcej niż jedno pole.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Grupuj według

Wyświetla wszystkie pola, które mają być użyte do grupowania kwerendy.

Kreator kwerendy - Warunki grupowania

Prosimy o wsparcie!