Kreator kwerendy - Szczegóły lub skrót

Określa, czy mają być wyświetlane wszystkie rekordy kwerendy, czy tylko wyniki działania funkcji agregujących.

Ta strona jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w kwerendzie występują pola numeryczne umożliwiające stosowanie funkcji agregujących.

Kwerenda szczegółowa

Wybierz, aby wyświetlić wszystkie rekordy kwerendy.

Kwerenda skrócona

Wybierz, aby wyświetlić tylko wyniki funkcji agregujących.

Należy określić funkcję agregującą, a następnie wybrać nazwę pola numerycznego z listy. Można wprowadzić dowolną liczbę funkcji agregujących, po jednej w każdym wierszu formantów.

Funkcje agregujące

Wybierz funkcję agregującą.

Nazwa pola

Wybierz nazwę pola numerycznego.

+

Dołącza nowy wiersz formantów.

Usuwa ostatni wiersz formantów.

Kreator kwerendy - Grupowanie

Prosimy o wsparcie!