Kreator kwerendy - Warunki przeszukiwania

Określa warunki przeszukiwania, na podstawie których kwerenda ma zostać przefiltrowana.

Dopasuj do wszystkich poniższych

Wybierz, aby filtrować zapytanie według wszystkich warunków przy użyciu operatora logicznego I.

Dopasuj do jednego z poniższych

Wybierz, aby filtrować zapytanie według dowolnego warunku przy użyciu operatora logicznego LUB.

Pole

Wybierz nazwę pola, które ma zostać uwzględnione w warunku filtru.

Warunek

Wybierz warunek dla filtru.

Wartość

Wprowadź wartość warunku filtru.

Kreator kwerendy - Szczegóły lub skrót

Prosimy o wsparcie!