Kreator kwerendy - Wybór pól

Określa tabelę, dla której ma zostać utworzona kwerenda oraz pola, które mają zostać uwzględnione w kwerendzie.

Tabele

Określa tabelę, dla której ma zostać utworzona kwerenda.

Istniejące pola

Powoduje wyświetlenie nazw pól bazy danych w wybranej tabeli lub kwerendzie. Kliknij, aby wybrać pole, albo podczas klikania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift lub , aby wybrać więcej niż jedno pole.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

>>

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<<

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Pola w kwerendzie

Wyświetla wszystkie pola, które znajdą się w nowej kwerendy.

Kreator kwerendy - Kolejność sortowania

Prosimy o wsparcie!