Kreator kwerendy

Kreator kwerendy wspomaga tworzenie kwerendy bazy danych. Zapisana kwerenda może zostać potem wywołana za pomocą interfejsu graficznego lub automatycznie wygenerowanego polecenie języka SQL.

Kreator kwerendy - Wybór pól

Określa tabelę, dla której ma zostać utworzona kwerenda oraz pola, które mają zostać uwzględnione w kwerendzie.

Kreator kwerendy - Kolejność sortowania

Określa porządek sortowania rekordów zwracanych w wyniku wykonania kwerendy.

Kreator kwerendy - Warunki przeszukiwania

Określa warunki przeszukiwania, na podstawie których kwerenda ma zostać przefiltrowana.

Kreator kwerendy - Szczegóły lub skrót

Określa, czy mają być wyświetlane wszystkie rekordy kwerendy, czy tylko wyniki działania funkcji agregujących.

Ta strona jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w kwerendzie występują pola numeryczne umożliwiające stosowanie funkcji agregujących.

Kreator kwerendy - Grupowanie

Określa, czy zgrupować kwerendę. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Kreator kwerendy - Warunki grupowania

Określa warunki grupowania kwerendy. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Kreator kwerendy - Aliasy

Przypisuje aliasy nazwom pól. Aliasy są opcjonalnymi nazwami, które mogą ułatwić rozpoznawanie pól. Są one wyświetlane zamiast nazw pól. Alias można na przykład zastosować w przypadku, gdy pola z różnych tabel noszą takie same nazwy.

Kreator kwerendy - Przegląd

Wprowadź nazwę kwerendy i określ, czy po zakończeniu działania Kreatora chcesz wyświetlić, czy dalej modyfikować tę kwerendę.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Kreator kwerendy - Wybór pól

Prosimy o wsparcie!