Migracja makr

Kreator migracji makr dokumentu bazy danych pozwala przenieść istniejące makra z poddokumentów pliku poprzedniej wersji programu Base do obszaru przechowywania makr w nowszej wersji programu.

We wcześniejszych wersjach makra mogły być zapisane tylko w tekście poddokumentów formularzy i raportów. Obecnie makra mogą być także przechowywane w samym pliku Base. Oznacza to, że makra w plikach Base mogą być wywoływane z każdego subkomponentu: formularzy, raportów, projektowania tabeli, projektowania zapytań, projektowania relacji, widoku danych tabeli.

Nie jest jednak technicznie możliwe jednoczesne przechowywanie makr zarówno w pliku programu Base, jak w jego poddokumentach. Aby dołączyć część nowych makr do pliku programu Base, pozostawiając pozostałe makra w poddokumentach, należy zatem przenieść istniejące makra do obszaru przechowywania makr pliku programu Base.

Kreator migracji makr dokumentu bazy danych pozwala przenieść makra do obszaru przechowywania pliku programu Base. Można przeanalizować makra i, według potrzeb, wykonać ich edycję.

Może wystąpić sytuacja, w której makra w poddokumentach będą mieć powtarzające się nazwy modułów i nazwy makr. Po przeniesieniu makr do wspólnego obszaru przechowywania należy zmienić nazwy makr tak, aby były unikatowe. Kreator nie może tego zrobić.

Kreator wykona kopię zapasową pliku programu Base do wybranego folderu. Następnie kreator wykona zmiany w oryginalnym pliku. Kopia zapasowa pozostanie niezmieniona.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Prosimy o wsparcie!