Narzędzia

Menu Narzędzia okna bazy danych.

Relacje

Otwiera widok Projekt relacji i sprawdza, czy baza danych obsługuje relacje.

Administracja użytkownikami

Otwiera okno dialogowe Administracja użytkownikami (o ile baza danych obsługuje tę funkcję).

Filtr tabeli

Otwiera okno dialogowe Filtr tabeli, w którym możesz określić, które tabele bazy danych mają być pokazywane lub ukrywane.

Wybierz tabele, które chcesz przefiltrować z listy Filtr.

Wybranie tabeli znajdującej się najwyżej w hierarchii powoduje wybranie wszystkich tabel tej hierarchii.

Wybranie tabeli znajdującej się niżej w hierarchii nie powoduje wybrania tabel znajdujących się wyżej.

SQL

Otwiera okno dialogowe SQL, gdzie można wprowadzić instrukcje SQL.

Prosimy o wsparcie!