Wstaw

Menu Wstaw okna bazy danych.

Formularz

Otwiera nowy dokument tekstowy w trybie formularza.

Raport

Uruchamia Konstruktor raportu wybranej tabeli, widoku lub kwerendy.

Kwerenda (widok projektu)

Otwiera nową kwerendę w trybie projektu.

Kwerenda (widok SQL)

Otwiera nową kwerendę w trybie SQL.

Projekt tabeli

Otwiera widok projektu tabeli.

Projekt widoku

Otwiera nowy widok w trybie projektu.

Widok (prosty)

Otwiera nowy widok w trybie SQL.

Folder

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz zapisać nowy folder w pliku bazy danych.

Prosimy o wsparcie!