Zapisz

W tym oknie dialogowym możesz określić pozycję i nazwę formularza, który zapisujesz w pliku bazy danych. Okno dialogowe otwiera się automatycznie po pierwszym zapisaniu formularza.

Utwórz nowy katalog

Kliknij, aby utworzyć nowy folder w pliku bazy danych.

Jeden poziom wyżej

Kliknięcie powoduje przejście o jeden poziom wyżej w hierarchii folderów.

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku dla zapisanego formularza.

Zapisz

Zapisuje formularz w pliku bazy danych.

Prosimy o wsparcie!